OBSŁUGA PODMIOTÓW INDYWIDUALNYCH

Szeroka oferta Kancelarii skierowana do Klientów Indywidualnych pozwala na udzielenie pomocy naszym Klientom w sprawach m. in. z zakresu:

– prawa cywilnego, w tym także rodzinnego oraz spadkowego,
– prawa karnego,
– prawa handlowego,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa administracyjnego.

Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, oraz z najwyższą starannością, dążąc do sprostania oczekiwaniom naszych Klientów. Gwarantujemy pełną dyskrecję.

Przykładowe rodzaje spraw, w których świadczymy pomoc:

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Prowadzenie spraw odszkodowawczych w sytuacjach związanych m.in. z:
– nieszczęśliwymi wypadkami,
– błędami w sztuce lekarskiej,
– wypadkami komunikacyjnymi,
– innymi zdarzeniami, w których Państwa prawa zostały naruszone.

Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą pomoc w sporze z zakładami ubezpieczeń oraz reprezentację w postępowaniach sądowych. Mając świadomość bardzo trudnej sytuacji osób pokrzywdzonych, proponujemy elastyczną formę rozliczenia za świadczone usługi, uzależnioną od możliwości finansowych Klienta.

ROZWODY, PODZIAŁY MAJĄTKU I PRAWO RODZINNE

W życiu każdego człowieka zdarzają się różne, nieprzewidywalne sytuacje. W niektórych z nich konieczna staje się pomoc prawnika, który pomoże w rozwiązaniu problemu.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym. Praktyka działalności obejmuje sprawy z zakresu stosunków między małżonkami, konkubentami, partnerami, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem oraz innymi członkami rodziny.

Znajomość przepisów prawa oraz doświadczenie zdobyte w prowadzeniu licznych spraw rodzinnych, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych pozwala na zagwarantowanie najwyższej jakości pomocy w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Przykładowe rodzaje spraw prowadzonych przez Kancelarię:

Przed małżeństwem:
– umowa przedmałżeńska.

Małżeństwo:
– zawarcie małżeństwa – warunki formalne,
– separacja: z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie,
– rozwód: z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie,
– przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny tzw. alimenty w czasie trwania małżeństwa.

Majątek małżonków:
– majątek wspólny, a majątek osobisty małżonków,
– umowy majątkowe małżeńskie:
– rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
– ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
– ustanowienie rozdzielności majątkowej,
– ustanowienie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Pochodzenie dziecka:
– uznanie dziecka,
– ustalenie ojcostwa,
– zaprzeczenie ojcostwa

Opieka nad dziećmi:
– władza rodzicielska nad dzieckiem – pozostawienie, ograniczenie, pozbawienie,
– kontakty z dzieckiem,
– porozumienie rodzicielskie tzw. plan wychowawczy,
– wyjazd z dzieckiem za granicę,
– dokumenty dziecka – paszport, dowód osobisty,
– alimenty.

Związki partnerskie:
– sytuacja prawna osób żyjących w związkach partnerskich,
– majątek osób żyjących w związkach partnerskich,
– sytuacja prawna dzieci osób żyjących w związkach partnerskich.

Zobowiązania wobec członków rodziny:
– łożenie na utrzymanie rodziców/rodzeństwa,
– przymusowe leczenie,
– ubezwłasnowolnienie.

TESTAMENTY I SPADKI

W ramach szeroko pojętego prawa spadkowego Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie tzw. „planowania spadkowego” udzielając pomocy w redagowaniu rozporządzeń testamentowych za życia spadkodawcy – to jest sporządzaniu testamentów i innych rozrządzeń na wypadek śmierci takich jak wydziedziczenie, darowizna na wypadek śmierci, zachowek, zapis. Po śmierci spadkodawcy Kancelaria udziela pomocy poprzez wspieranie osób uprawnionych do dziedziczenia w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spadkowego. W przypadku przedsiębiorców doradzamy jak zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania firmy w przypadku śmierci przedsiębiorcy.

Przykładowe rodzaje spraw prowadzonych przez Kancelarię:
– czynności za życia spadkodawcy:
– testament,
– wydziedziczenie,
– darowizna na wypadek śmierci,
– zrzeczenie się dziedziczenia.
– zachowek
– zapis
– czynności po śmierci spadkodawcy:
– poświadczenie dziedziczenia,
– stwierdzenie nabycia spadku,
– uznanie za niegodnego dziedziczenia,
– dział spadku,
– dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego,
– dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności,
– sprzedaż udziału spadkowego,
– odpowiedzialność za długi spadkowe,
– wyjawienie przedmiotów spadkowych,
– kurator spadku,
– odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,
– sprawy o zachowek
– wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

PRAWO KARNE I PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Każda osoba oskarżona posiada Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do obrony, a sam fakt postawienia zarzutów czy skierowania aktu oskarżenia nie świadczy o winie. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw zarówno z zakresu prawa karnego jak i prawa karnego skarbowego. Udzielamy pomocy zarówno osobom oskarżonym jak i pokrzywdzonym w sprawach m. in. o przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wolności, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i nietykalności cielesnej i wielu innych.

PRAWO PRACY

Nasza Kancelaria specjalizuje się także w zagadnieniach prawa pracy. Profesjonalnie doradzamy i reprezentujemy osoby pokrzywdzone przez pracodawców. Dzięki naszemu wsparciu wiele konfliktów udaje się rozwiązać bez rozpraw sądowych, a w sytuacjach, gdy dojdzie do sprawy – nasz Zespół będzie kompleksowo egzekwować Państwa prawa, opierając się na znajomości przepisów oraz umiejętności skutecznego działania.

Kontakt

Biura Kancelarii mieszczą się w:

  • ul. Dąbrowskiego 40 lok. 10b, 42-202 Częstochowa


    (vis a vis ZUS)
  • ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice


    (Rynek w Katowicach- Galeria Skarbek)

W celu usprawnienia współpracy, z uwagi na reprezentację interesów Klientów poza siedzibą Kancelarii, polecamy uprzedni kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Telefon
Tel.:+48 697 231 522

E-mail
kontakt@kancelaria-czekala.pl

Imię

E-mail

Miasto

Temat

Twoja wiadomość