OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Uwzględniając realia funkcjonowania biznesu oraz dążąc do realizacji potrzeb przedsiębiorców udzielamy wsparcia prawnego w sposób szybki, elastyczny, profesjonalny i rzetelny wszelkim podmiotom gospodarczym bez względu na rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Współpracujemy z przedsiębiorstwami zarówno w formie kompleksowej stałej obsługi prawnej, jak i w zakresie rozwiązywania konkretnych jednostkowych problemów prawnych. Dążymy do zagwarantowania Państwu najwyższej jakości usług, a także czytelnych i partnerskich zasad współpracy.

W ramach współpracy oferujemy Państwu m. in.:
– Pomoc przy tworzeniu i reorganizacji firm
– Stałą obsługę prawną oraz rozwiązywanie problemów incydentalnych
– Windykację należności
– Pomoc w sprawach pracowniczych

TWORZENIE I REORGANIZACJA FIRM

Zamiar prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podjęcia przez przedsiębiorcę bardzo ważnych decyzji jak np. forma prawna prowadzonej działalności, które w przyszłości będą wpływały na funkcjonowanie firmy. Forma prowadzonej działalności gospodarczej ma również wpływ na zakres odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy jego własnym majątkiem. Kancelaria, po zapoznaniu się z profilem działalności oraz jej rozmiarem, udzieli Państwu pomocy w wyborze odpowiedniej formy prawnej, w celu najlepszego zabezpieczenia Państwa interesów. Zapewniamy kompleksową pomoc przy zakładaniu oraz przekształcaniu przedsiębiorstw.

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Prowadzenie działalności gospodarczej często nastręcza przedsiębiorcom wielu problemów natury prawnej, albowiem kwestie związane z działalnością gospodarczą uregulowane są w licznych przepisach, często niejasnych, wzajemnie sprzecznych i podlegających ciągłym zmianom. Powyższe skutkuje powstaniem po stronie Przedsiębiorcy wielu trudności oraz wątpliwości przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności. Nasza Kancelaria stale współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi, świadcząc usługi z zakresu stałej obsługi prawnej. Doradzamy przedsiębiorcom w bieżących czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonej działalności, towarzyszymy w transakcjach biznesowych, opiniujemy i tworzymy projekty umów, monitorujemy zmiany w przepisach prawa oraz windykujemy należności. W ramach stałego zlecenia mogą Państwo liczyć także na profesjonalne reprezentowanie Państwa przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, wobec których dochodzi do konfliktu interesów.

Przykładowe rodzaje spraw prowadzonych przez Kancelarię:
– sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek (umowy, statuty, uchwały, regulaminy),
– reprezentacja w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały,
– reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
– sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Problem z płatnościami ze strony kontrahentów jest jednym z największych i najczęściej spotykanych problemów przedsiębiorców, który godzi w finansową stabilność firmy. W konsekwencji szybka i skuteczna windykacja stanowi podstawę jej sprawnej działalności. Udzielimy Państwu pomocy pozwalającej na skuteczne i szybkie odzyskanie środków należnych od nierzetelnych kontrahentów.

POMOC W SPRAWACH PRACOWNICZYCH

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących prawa pracy. Współpracujemy z przedsiębiorstwami zatrudniającymi pracowników w ramach różnych typów umów, zajmując się kwestiami prawnymi od momentu nawiązania po ustanie stosunku pracy, a także reprezentując pracodawców i pracowników w sprawach sądowych. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę pracodawców polegającą na opracowywaniu regulaminów zbiorowych pracy, sporządzaniu wszelkich form umów o pracę oraz cywilno-prawnych i szeroko pojętym doradztwie w sprawach pracowniczych.

Kontakt

Biura Kancelarii mieszczą się w:

  • ul. Dąbrowskiego 40 lok. 10b, 42-202 Częstochowa


    (vis a vis ZUS)
  • ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice


    (Rynek w Katowicach- Galeria Skarbek)

W celu usprawnienia współpracy, z uwagi na reprezentację interesów Klientów poza siedzibą Kancelarii, polecamy uprzedni kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Telefon
Tel.:+48 697 231 522

E-mail
kontakt@kancelaria-czekala.pl

Imię

E-mail

Miasto

Temat

Twoja wiadomość